Hållbarhet är ett begrepp som inbegriper många olika aspekter, inte minst när det gäller mat.
Minskat matsvinn, som vi här på Köket by Sodexo har arbetat med i många år, är en viktig sådan. Men det är långt ifrån den enda. Hållbarhet handlar också om att ta socialt ansvar. Och om att ta samhällsekonomiskt ansvar.

 

NIO ÅTAGANDEN

I vår verksamhet har vi en hållbarhetsplan med nio åtaganden. Den utgår från våra tre roller:
Som arbetsgivare, som serviceleverantör och som samhällsaktör, och den handlar om hur vi påverkar individer, samhälle och miljö.

KLIMATMÄRKTA MENYER

Maten står för en stor del av samhällets klimatpåverkan. Där finns alltså en hel del att spara, genom att göra klimatsmarta val. Förståelsen för detta ökar också i Sverige, inte minst inom livsmedelsindustrin – som ju vi är en del av.

Här på Köket har vi valt att klimatberäkna våra menyer, så att inte bara vi, utan också våra gäster, ska se hur maten och de val man gör påverkar miljön.

VÅR MÄRKNING ÄR ENKEL

Vår märkning är framtagen i samarbete med specialisterna på Klimato, ett företag som hjälper restauranger att visa matens klimatavtryck på sina menyer.

Själva tycker vi att den är precis så enkel som en märkning ska vara. Men vi vill gärna höra vad du tycker!

Alla på Köket by Sodexo är miljöutbildade. Tillsammans har vi arbetat i många år för att minska matsvinnet. Och vi arbetar varje dag för att öka andelen klimatsmart & grönt i våra menyer.

Till och med våra arbetskläder är tillverkade av återvunnet material.

Som stor inköpare av råvaror har vi ett särskilt ansvar att stödja hållbart jordbruk och fiske, sociala rättigheter och en sund ekonomi.

LIVSMEDELSPRODUKTION

Ditt personliga ansvar är stort, men vårt ansvar är ojämförligt mycket större. Vi köper ju mat till så många. Därför har vi gjort vissa ställningstaganden angående råvarorna vi köper in.

HÅLLBARA INKÖP MED KRAV PÅ LEVERANTÖRERNA

En viktig del av att ta ansvar för sin verksamhet, är att ta ansvar för sina inköp. Vem som helst kan alltså inte bli leverantör till Köket by Sodexo.

Vårt kvalificeringsprogram, Supplier Registration Process, är omfattande. Vi ställer höga krav på våra leverantörers hållbarhets- och kvalitetsarbete. Det gäller inte bara deras utbud av miljömärkta produkter, vi kräver också att de skriver under på vår uppförandekod. Vi accepterar självklart inte saker som barnarbete, tvångsarbete, bristande hälso- och säkerhetsförhållanden, diskriminering eller slarv med miljöhänsyn.

VÄLKOMMEN

Variationsrik kost vidgar våra vyer, lägger en god grund för hälsan och ökar intresset för mat och gastronomi. Cookiepolicy | Dataskyddspolicy | Cookie Settings