Skolmaten är till för alla på skolan. Här kan du läsa om hur vi arbetar för att ständigt förnya och förbättra våra recept. Och framför allt, hur vi arbetar med hanteringen kring det viktiga området specialkost.

SPECIALKOST ÄR SKOLMAT FÖR ALLA

Många elever behöver specialkost. Somliga är allergiska, andra har religiösa eller etiska skäl att inte äta vissa saker. Oavsett anledning, ska den som har rätt till specialkost kunna lita på att maten är anpassad och säker.

Vi har noggranna rutiner för varje steg i hanteringen, från det att råvarorna köps in till att de tillagas och serveras. Korskontaminering, det vill säga att råvaror blandas och ”besmittar” varandra, får helt enkelt inte ske.

SÄRSKILD PERSONAL FÖR SPECIALKOST

Matsäkerhet är viktig för alla. Men för personer som behöver specialkost är kraven extra höga. Därför har vi särskilt utbildad, handplockad personal för att hantera specialkost i våra kök. Denna personal är ansvarig för att råvaror och redskap för olika specialkost hålls isär. 

Sprider kunskap
Samma personal vet förstås vad olika specialkost ska, och inte ska, innehålla. De har också kunskaper om känslighetsgrad, reaktioner på, och konsekvenser av felaktig kost. Det är de som ansvarar för att sprida sådan kunskap och information till exempelvis elever och skolpersonal.

Vi strävar efter att göra så hållbara val som möjligt. Och vi arbetar hårt med att minimera matsvinnet i både köket och matsalen.

MENY- & RECEPTUTVECKLING

Vad som är god mat beror på vem du frågar. Smaken är helt enkelt olika från person till person, vilket förstås är något av en utmaning. Men det är en utmaning vi gillar!

Recept
Vår nordiska utvecklingskock och hans Culinary Team – Sodexos bästa kockar från alla våra områden – är de som leder arbetet med att ta fram nya recept. I det arbetet spelar, förutom smaken, säsongerna en stor roll. De är en viktig aspekt av vårt klimat- och hållbarhetsarbete. Säsongsanpassade råvaror gör även stor skillnad för smaken. Elevernas önskemål utgör förstås också en grund för vilka recept som tas fram – deras synpunkter kommer fram under terminen och används aktivt. Självklart provlagas recepten tillsammans med Culinary Team för att rätterna ska bli så bra som möjligt och för att man ska veta att de fungerar i köket. Fokus ligger på bra råvaror i rätt säsong, bra näringsinnehåll och förstås härliga smaker.

Menyn för terminen och lokal anpassning
När recepten är klara börjar arbetet med att lägga in dem i en grundmeny för terminen. I planeringen sätts menyn utifrån ett säsong- och klimattänk, där även smak, konsistens, råvaror, och tillagningssätt varierar. Detta görs av skolkockar ledda av vår centrala menyplanerare. Som ett sista steg lokalanpassas menyerna en del för att respektive skola ska få en optimal meny för just sina elever.

Hållbara råvaror för en bättre miljö. 
God mat för minskat matsvinn.

NÄRINGSRIKTIGA MÅLTIDER

Om eleverna inte äter maten spelar det ingen roll hur näringstät och näringsriktig den är. Därför är vårt första, och faktiskt viktigaste, jobb att laga god mat.

Det är dock så, att vällagad mat också är nyttig: Genom att använda skonsamma matlagningsmetoder bevaras näringsämnen, samtidigt som råvarornas smak, färg och konsistens förblir tilltalande. I kombination med en varierad meny utgör det en god grund för elevernas kost.

Kostekonomer
Men självklart har vi också kostekonomer och dietister som gör näringsberäkningar på maten vi serverar. I samarbete med våra kockar ser de till att vi alltid lever upp till Livsmedelsverkets rekommendationer.

VÄLKOMMEN

Variationsrik kost vidgar våra vyer, lägger en god grund för hälsan och ökar intresset för mat och gastronomi. Cookiepolicy | Dataskyddspolicy | Cookie Settings