Specialkost

Skolmaten är till för alla på skolan. Här kan du läsa om hur vi arbetar för att ständigt förnya och förbättra våra recept. Och framför allt, hur vi arbetar med hanteringen kring det viktiga området specialkost.

Specialkost är skolmat för alla

Många elever behöver specialkost. Somliga är allergiska, andra har religiösa eller etiska skäl att inte äta vissa saker. Oavsett anledning, ska den som har rätt till specialkost kunna lita på att maten är anpassad och säker.


Vi har noggranna rutiner för varje steg i hanteringen, från det att råvarorna köps in till att de tillagas och serveras. Korskontaminering, det vill säga att råvaror blandas och ”besmittar” varandra, får helt enkelt inte ske.

Särskild personal för specialkost

Matsäkerhet är viktig för alla. Men för personer som behöver specialkost är kraven extra höga. Därför har vi särskilt utbildad, handplockad personal för att hantera specialkost i våra kök. Denna personal är ansvarig för att råvaror och redskap för olika specialkoster hålls isär.

Beställning och tillagning av specialkost sker alltid med hänsyn till gästens säkerhet och integritet. Sodexo har därför väl utarbetade GDPR-anpassade rutiner för säker servering av specialkost.

Sprider kunskap
Samma personal vet förstås vad olika specialkoster ska, och inte ska, innehålla. De har också kunskaper om känslighetsgrad, reaktioner på, och konsekvenser av felaktig kost. Det är de som ansvarar för att sprida sådan kunskap och information till exempelvis elever och skolpersonal.

VÄLKOMMEN

Variationsrik kost vidgar våra vyer, lägger en god grund för hälsan och ökar intresset för mat och gastronomi.

Cookiepolicy | Dataskyddspolicy