Vår mat

Vårt fokus är att öka andelen grönt och att skapa hälsosam, modern mat med mycket färg och tydliga smaker. Vi har också lagt till fler tillagade grönsaker och härliga smaksättare i form av olika röror. Det ska vara kreativt och spännande att äta hos oss. 

Meny och receptutveckling

Vad som är god mat beror på vem du frågar. Smaken är helt enkelt olika från person till person, vilket förstås är något av en utmaning. Men det är en utmaning vi gillar!

Recept

Vår utvecklingskock och hans team som består av några av Sodexos bästa kockar från alla våra områden, är de som leder arbetet med att ta fram nya recept. I det arbetet spelar, förutom smaken, säsongerna en stor roll. De är en viktig aspekt av vårt klimat- och hållbarhetsarbete. Säsongsanpassade råvaror gör även stor skillnad för smaken. Elevernas önskemål utgör förstås också en grund för vilka recept som tas fram – deras synpunkter kommer fram under terminen och används aktivt. 

Självklart provlagas recepten tillsammans med teamet för att rätterna ska bli så bra som möjligt och för att man ska veta att de fungerar i köket. Fokus ligger på bra råvaror i rätt säsong, bra näringsinnehåll och förstås härliga smaker.

Menyn för terminen och lokal anpassning

När recepten är klara börjar arbetet med att lägga in dem i en grundmeny för terminen. I planeringen sätts menyn utifrån ett säsong- och klimattänk, där även smak, konsistens, råvaror, och tillagningssätt varierar. Detta görs av skolkockar ledda av vår centrala menyplanerare. Som ett sista steg lokalanpassas menyerna en del för att respektive skola ska få en optimal meny för just sina elever.

Näringsriktiga måltider

Om eleverna inte äter maten spelar det ingen roll hur näringstät och näringsriktig den är. Därför är vårt första, och faktiskt viktigaste, jobb att laga god mat. Det är dock så, att vällagad mat också är nyttig: Genom att använda skonsamma matlagningsmetoder bevaras näringsämnen, samtidigt som råvarornas smak, färg och konsistens förblir tilltalande. I kombination med en varierad meny utgör det en god grund för elevernas kost.

Kostekonomer
Men självklart har vi också kostekonomer och dietister som gör näringsberäkningar på maten vi serverar. I samarbete med våra kockar ser de till att vi alltid lever upp till Livsmedelsverkets rekommendationer.

Specialkost

Skolmaten är till för alla på skolan. Här kan du läsa om hur vi arbetar för att ständigt förnya och förbättra våra recept. Och framför allt, hur vi arbetar med hanteringen kring det viktiga området specialkost.

Specialkost är skolmat för alla

Många elever behöver specialkost. Somliga är allergiska, andra har religiösa eller etiska skäl att inte äta vissa saker. Oavsett anledning, ska den som har rätt till specialkost kunna lita på att maten är anpassad och säker.

Vi har noggranna rutiner för varje steg i hanteringen, från det att råvarorna köps in till att de tillagas och serveras. Korskontaminering, det vill säga att råvaror blandas och ”besmittar” varandra, får helt enkelt inte ske.

Särskild personal för specialkost

Matsäkerhet är viktig för alla. Men för personer som behöver specialkost är kraven extra höga. Därför har vi särskilt utbildad, handplockad personal för att hantera specialkost i våra kök. Denna personal är ansvarig för att råvaror och redskap för olika specialkoster hålls isär.

Sprider kunskap
Samma personal vet förstås vad olika specialkoster ska, och inte ska, innehålla. De har också kunskaper om känslighetsgrad, reaktioner på, och konsekvenser av felaktig kost. Det är de som ansvarar för att sprida sådan kunskap och information till exempelvis elever och skolpersonal.

Vi lagar all mat i ert kök. Vi bistår med personal som serverar

I ett tillagningskök produceras all mat och alla tillbehör på plats. Det är Sodexos medarbetare som både tillagar och serverar maten.

Vi gör allt och lite till, för er som saknar både kök och matsal

Vi ser till att både kök och matsal kommer på plats. Vi löser allting, från maten till personalen till kökstillbehör och möbler!

Vi lagar maten i vårt kök, leverar & serverar

Vi lagar måltiden i vårt kök och levererar den till din skolan. Antingen hela måltiden eller delar av måltiden, det som passar dig bäst helt enkelt.

Catering - Vi lagar och levererar maten till er, ni serverar

vi lagar måltiden i vårt kök och levererar den till skolan. Skolans personal tar emot maten och serverar den.

VÄLKOMMEN

Variationsrik kost vidgar våra vyer, lägger en god grund för hälsan och ökar intresset för mat och gastronomi.

Cookiepolicy | Dataskyddspolicy