Hållbarhet i alla steg

Hållbarhet är ett begrepp som inbegriper många olika aspekter, inte minst när det gäller mat. Minskat matsvinn, som vi här på Köket by Sodexo har arbetat med i många år, är en viktig sådan. Men det är långt ifrån den enda. Hållbarhet handlar också om att ta socialt ansvar. Och om att ta samhällsekonomiskt ansvar.

Livsmedelsproduktion

Ditt personliga ansvar är stort, men vårt ansvar är ojämförligt mycket större. Vi köper ju mat till så många. Därför har vi gjort vissa ställningstaganden angående råvarorna vi köper in.

  • Vi arbetar kontinuerligt med att minska koldioxidavtrycket i våra menyer.
  • Vi köper inte in fisk som är rödlistade enligt WWF: s fiskguide.
  • Vi använder säsongsanpassade råvaror vid menyplanering.

“Alla på Köket by Sodexo är miljöutbildade. Tillsammans har vi arbetat i många år för att minska matsvinnet. Och vi arbetar varje dag för att öka andelen klimatsmart och grönt i våra menyer.”

Klimatmärkta menyer

Maten står för en stor del av samhällets klimatpåverkan. Där finns alltså en hel del att spara, genom att göra klimatsmarta val. Förståelsen för detta ökar också i Sverige, inte minst inom livsmedelsindustrin – som ju vi är en del av. Vi har valt att klimatberäkna våra menyer, så att inte bara vi, utan även våra gäster, ska se hur maten och de val man gör påverkar miljön.

Vår hållbarhetsplan

Inom vår verksamhet har vi en global hållbarhetsplan med nio åtaganden, som är framtagna enligt FN:s globala hållbarhetsmål. Planen utgår från våra tre roller som arbetsgivare, serviceleverantör och samhällsaktör, och den handlar om hur vi påverkar individer, samhällen och miljön.

Leverantörer och hållbara inköp

En viktig del av att ta ansvar för sin verksamhet, är att ta ansvar för sina inköp. Vem som helst kan alltså inte bli leverantör till Köket by Sodexo.

Vårt kvalificeringsprogram, Supplier Registration Process, är omfattande. Vi ställer höga krav på våra leverantörers hållbarhets- och kvalitetsarbete. Det gäller inte bara deras utbud av miljömärkta produkter, vi kräver också att de skriver under på vår uppförandekod. Vi accepterar självklart inte saker som barnarbete, tvångsarbete, bristande hälso- och säkerhetsförhållanden, diskriminering eller slarv med miljöhänsyn.

VÄLKOMMEN

Variationsrik kost vidgar våra vyer, lägger en god grund för hälsan och ökar intresset för mat och gastronomi.

Cookiepolicy | Dataskyddspolicy

Vi lagar all mat i ert kök. Vi bistår med personal som serverar

I ett tillagningskök produceras all mat och alla tillbehör på plats. Det är Sodexos medarbetare som både tillagar och serverar maten.

Vi gör allt och lite till, för er som saknar både kök och matsal

Vi ser till att både kök och matsal kommer på plats. Vi löser allting, från maten till personalen till kökstillbehör och möbler!

Vi lagar maten i vårt kök, leverar & serverar

Vi lagar måltiden i vårt kök och levererar den till din skolan. Antingen hela måltiden eller delar av måltiden, det som passar dig bäst helt enkelt.

Catering - Vi lagar och levererar maten till er, ni serverar

vi lagar måltiden i vårt kök och levererar den till skolan. Skolans personal tar emot maten och serverar den.